FOTOGRAMETRIA

Wykorzystując wysokorozdzielcze zdjęcia cyfrowe wykonujemy opracowania fotogrametryczne. Posiadamy duże zaplecze sprzętowe i programowe, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą dokładność i jakość opracowań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Fotogrametria daje możliwość:
- tworzenia ortofotomapy;
- tworzenia niezwykle dokładnych opracowań na potrzeby inwentaryzacji obiektów architektonicznych, w szczególności inwentaryzacji elewacji obiektów zabytkowych i nie tylko;
- opracowanie 3D obiektów małej architektury i ołtarzy sakralnych itp.;
- bezstykowego pomiaru objętości hałd, inwentaryzacje żwirowni;
- inwentaryzację stanowisk archeologicznych - zdjęcia wykonane z powietrza ujawniają szczegóły niewidoczne z ziemi;
- monitoring zmian kształtu, objętości itp.;
- tworzenie modeli 3D rzeźby terenu - DTM, automatyczne generowanie przekrojów;
- wykonywanie symulacji powodziowych;
- tworzenie wizualizacji przystosowanych do różnych potrzeb klienta.


  • Fotogrametria - Pomnik
  • Fotogrametria - Pomnik
  • Fotogrametria - Pomnik
  • Fotogrametria - Pomnik
  • Fotogrametria - Pomnik
  • Fotogrametria - Pomnik
  • Fotogrametria - Pomnik

Nasza oferta jest również kierowana do:


- pośredników nieruchomości - wykonywanie zdjęć nowodzielonych działek z powietrza oraz nanoszenie granic nieruchomości jako doskonały sposób na wyeksponowanie nieruchomości na rynku;
- agencji reklamowych - zdjęcia "z lotu ptaka" są doskonałym elementem działań marketingowych związanych z promocją terenów inwestycyjnych i turystycznych;
- jednostek administracji publicznej - opracowania wykorzystane do monitoringu terenów zalewowych, erozji nabrzeży, modele 3D terenu wykorzystywane do działań planistycznych i projektowych;
- przedsiębiorców - wykorzystujących nasze opracowania w działaniach projektowych, podczas realizacji inwestycji, w celu monitoringu podjętych działań i do wzbogacenia dokumentacji budowlanej.

KONTAKT


+48 697 777 821

Top