GEODEZJA

Oferujemy kompleksowe usługi geodezyjne w zakresie:
- podziałów nieruchomości, wznowienia granic, rozgraniczeń nieruchomości;
- wykonywania map do celów projektowych, map do celów planistycznych;
- wykonywania wytyczeń budynków i innych obiektów oraz ich inwentaryzacji;
- pomiary rzeźby terenu, opracowania przekrojów i wizualizacje 3D; -obsługa inwestycji.


Poza dużym doświadczeniem w realizacji dużych inwestycji, dysponujemy zapleczem sprzętowym wysokiej klasy, co gwarantuje wysoką jakość i dokładność opracowań.
Posiadane przez nas oprogramowanie umożliwia tworzenie różnego typu wizualizacji odpowiadających potrzebom danego Klienta.
Pomiary wykonujemy z wykorzystaniem technik satelitarnych oraz nowoczesnych metod fotogrametrii cyfrowej.
Połączenie tych dwóch metod daje duże możliwości dokładnego i szybkiego odwzorowania terenu.
W połączeniu z "klasyczną geodezją" fotogrametria służy jako wysokodokładna metoda odwzorowania obiektów budowlanych i architektonicznych.


KONTAKT


+48 697 777 821

Top